دانلود ,کلیک ,برابر ,مگابایت ,لینک ,ویدئوی ,دانلود کلیک ,کلیک کنید ,دانلود برابر ,دانلود برای ,برای دانلود ,بسته دانلودی شماره

آموزش شیمی عمومی


طرح نذر آموزشی

این آموزش به صورت رایگان توسط خود موسسه فرادرس انتشار پیدا کرده

وتنها تا 20 روز آتی این لینکها کار خواهد کرد


بسته دانلودی شماره ۱: ویدئوی درس یکم: ساختار اتم

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۵۳٫۸ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۲: ویدئوی درس دوم: پیوندهای شیمیایی

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۳۲٫۹ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۳: ویدئوی درس سوم: ساختار هندسی مولکول ها

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۱۸٫۱ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۴: ویدئوی درس چهارم: حالت گازی

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۲۰ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۵: ویدئوی درس پنجم: مایعات و جامدات

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۲۵٫۸ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۶: ویدئوی درس ششم: محلول ها

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۲۵٫۶ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۷: ویدئوی درس هفتم: ترمودینامیک و تعادل های شیمیایی

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۱۴٫۴ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۸: ویدئوی درس هشتم: سینتیک شیمیایی

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۱۰٫۲ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۹: ویدئوی درس نهم: اسیدها و بازها

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۱۸٫۳ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۱۰: ویدئوی درس دهم: تعادل های آبی

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۲۰٫۶ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۱۱: ویدئوی درس یازدهم: الکتروشیمی

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۱۹٫۱ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۱۲: ویدئوی درس دوازدهم: شیمی عناصر غیر فلزی

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۲۷٫۵ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۱۳: ویدئوی درس سیزدهم: شیمی فلزات (الف)

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۱۳٫۸ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۱۴: ویدئوی درس سیزدهم: شیمی فلزات (ب)

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۱۱٫۵ مگابایت است.

 

منبع اصلی مطلب : EngineersRepository
برچسب ها : دانلود ,کلیک ,برابر ,مگابایت ,لینک ,ویدئوی ,دانلود کلیک ,کلیک کنید ,دانلود برابر ,دانلود برای ,برای دانلود ,بسته دانلودی شماره
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : آموزش شیمی عمومی