دانلود ,آموزش ,coreldraw ,کورل ,فرادرس ,کلیک ,کورل coreldraw ,برای دانلود ,دانلود برای ,دانلود کلیک ,جامع کورل ,بسته دانلودی شماره

مجموعه آموزش های کاربردی طراحی و گرافیک با نرم افزار کورل (CorelDRAW)


طرح نذر آموزشی

این آموزش به صورت رایگان توسط خود موسسه فرادرس انتشار پیدا کرده

وتنها تا 20 روز آتی این لینکها کار خواهد کرد


بسته دانلودی شماره ۱ویدئوی مجموعه فرادرس های آموزش جامع کورل (CorelDRAW) - بخش یکم

لینک های دانلود:
حجم کل دانلود برابر با ۶۲٫۲ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۲ویدئوی مجموعه فرادرس های آموزش جامع کورل (CorelDRAW) - بخش دوم

لینک های دانلود:
حجم کل دانلود برابر با ۲۰۹٫۱ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۳ویدئوی مجموعه فرادرس های آموزش جامع کورل (CorelDRAW) - بخش سوم

لینک های دانلود:
حجم کل دانلود برابر با ۲۶۸٫۹ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۴ویدئوی مجموعه فرادرس های آموزش جامع کورل (CorelDRAW) - بخش چهارم

لینک های دانلود:
حجم کل دانلود برابر با ۲۱۲٫۸ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۵ویدئوی مجموعه فرادرس های آموزش جامع کورل (CorelDRAW) - بخش پنجم

لینک های دانلود:
حجم کل دانلود برابر با ۱۷۴٫۳ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۶ویدئوی مجموعه فرادرس های آموزش جامع کورل (CorelDRAW) - بخش ششم

لینک های دانلود:
حجم کل دانلود برابر با ۲۸۴ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۷ویدئوی مجموعه فرادرس های آموزش جامع کورل (CorelDRAW) - بخش هفتم

لینک های دانلود:
حجم کل دانلود برابر با ۲۷۰٫۴ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۸ویدئوی مجموعه فرادرس های آموزش جامع کورل (CorelDRAW) - بخش هشتم

لینک های دانلود:
حجم کل دانلود برابر با ۳۵۸٫۱ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۹ویدئوی مجموعه فرادرس های آموزش جامع کورل (CorelDRAW) - بخش نهم

لینک های دانلود:
حجم کل دانلود برابر با ۲۷۰٫۱ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۱۰ویدئوی مجموعه فرادرس های آموزش جامع کورل (CorelDRAW) - بخش دهم

لینک های دانلود:
حجم کل دانلود برابر با ۲۵۳ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۱۱ویدئوی مجموعه فرادرس های آموزش جامع کورل (CorelDRAW) - بخش یازدهم

لینک های دانلود:
حجم کل دانلود برابر با ۲۴۲٫۷ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۱۲ویدئوی مجموعه فرادرس های آموزش جامع کورل (CorelDRAW) - بخش دوازدهم

لینک های دانلود:
حجم کل دانلود برابر با ۲۴۹٫۳ مگابایت است.

 

 

منبع اصلی مطلب : EngineersRepository
برچسب ها : دانلود ,آموزش ,coreldraw ,کورل ,فرادرس ,کلیک ,کورل coreldraw ,برای دانلود ,دانلود برای ,دانلود کلیک ,جامع کورل ,بسته دانلودی شماره
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : مجموعه آموزش های کاربردی طراحی و گرافیک با نرم افزار کورل (CorelDRAW)